ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6600,00zł.

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.