Nowy sprzęt komputerowy w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki “Kraszewski.Komputery dla bibliotek”.
Celem programu jest zapewnienie zrównoważnego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.


W ramach zadania zakupiono:
– 2 zestawy komputerów stacjonarnych
-2 laptopy
-2 czytniki kodów
-2 licencje MS Office
-5 licencji dla programów antywirusowych
-2 listwy zasilające, 2 zestawy głośników, 4 myszki bezprzewodowe


Koszt ogółem zadania wynosił 12200,00 zł., z tego 10340,00zł. dofinansowano z Instytutu Książki.