O NAS

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach jest Samorządową Instytucją Kultury, podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury Organizatora Nr 2 z !8.02.2005r. , posiada dwie filie biblioteczne w Lubieni i w Stykowie. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując z zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.   Do zadań biblioteki należy:
  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i konserwacja oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych (posiadamy ciekawe zbiory literatury polskiej i zagranicznej, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, prasę bieżącą)
  • wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie na miejscu zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie informacji
  • upowszechnianie literatury pięknej i czytelnictwa(prowadzenie stałych form działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania autorskie z pisarzami skierowane do wszystkich grup wiekowych, lekcje biblioteczne, warsztaty literackie, zajęcia plastyczno-literackie. Imprezy cykliczne: Narodowe Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Tydzień Bibliotek. Realizacja kilkuletniego projektu promującego czytelnictwo wśród najmłodszych „Mała Książka Wielki człowiek”
  • komputeryzacja procesów bibliotecznych – tworzenie elektronicznej bazy katalogowej w bibliotece głównej przy użyciu programu komputerowego Mak +
  • stała współpraca z instytucjami i placówkami oświatowo kulturalnymi na terenie gminy.