Warsztary Historyczne

W poniedziałek 11 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach odbyły się warsztaty historyczne, podsumowujące realizowany od kilku miesięcy przez GBP w Brodach projekt “Śladem nieznanych wydarzeń Powstania Styczniowego w Gminie Brody”. Honorowy patronat nad projektem sprawuje Wójt Gminy Brody Marzena Bernat.

Przypomnijmy, że w ramach projektu odbył się w sierpniu pokaz grupy rekonstrukcyjnej “Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne GROT Oddział Powstańczy 1863”, dwa wykłady wygłosił historyk dr Krzysztof Gębura, odbyła się wystawa zdjęć autorstwa Rajmunda Gębury i wydana została broszura “Śladem nieznanych wydarzeń Powstania Styczniowego w gminie Brody”, opracowana przez Rajmunda Gęburę i Grzegorza Bernaciaka.Warsztaty i prelekcję prowadził regionalista i kolekcjoner Grzegorz Bernaciak.
Prelegent  zaprezentował kolekcję broni palnej i białej z okresu Powstania Styczniowego, oraz przedstawił film, na którym utrwalony został proces wykuwania kosy powstańczej. Przy pomocy prezentacji opowiedział o wielu bardzo ciekawych i mało znanych wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas Powstania Styczniowego na terenie obecnej gminy Brody.
Uczestnicy warsztatów otrzymali broszurę historyczną.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu” Patriotyzm Jutra”