Projekt “Teatralnie w bibliotece”

Biblioteka otrzymała dofinansowanie  na realizację zadania”Teatralnie w bibliotece” w ramach programu Partnerstwo dla książki, w kwocie 7900,00zł. z środków MIiDN. Wkład własny na realizację wynosi 2100,00zł. Projekt otrzymał wysoką ocenę końcową 84,40%.


W ramach projektu  zrealizowane zostaną zadania dla dzieci w wieku 6-12:

  • strona internetowa biblioteki,
  • warsztaty teatralne z aktorką Ewą Lubacz, tematyka  związana z twórczością Astrid Lindgren
  • dwa spektakle Teatru Edukacji Maska z Krakowa “Prastara Książnica Skarb i Tajemnica bo mądrość tkwi nie tylko w wi-fi”, “Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”
  • nagrania teatrzyku Kamishibai
  • nagranie spektaklu teatralnego przez dzieci, wszystkie wydarzenia umieszczone zostaną na stronie internetowej biblioteki.

 


"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych"