Wykład historyczny

W poniedziałek 30 września 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach odbył się drugi wykład historyczny dr Krzysztofa Gębury, w ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu “Patriotyzm Jutra” – “Śladem nieznanych wydarzeń Powstania styczniowego w Gminie Brody”.

Tym razem wykład dotyczył zagadnienia “Powstanie Styczniowe, przyczyny, przebieg nad Kamienną”. Słuchaczami była grupa dorosłych mieszkańców Gminy Brody. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o wiele faktów historycznych :
-bitwy jakie odbyły się podczas powstania,
-przywódców,
-los powstańców,
-sytuację polityczną i społeczną w XIX w.
Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali niezwykle ciekawych informacji dotyczących wydarzeń z okresu Powstania Styczniowego, a prezentacja multimedialna, wystawa zdjęć upamiętniających Powstanie na terenie gminy, zobrazowały losy Powstania i powstańców.

“Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra”.